+386 41 676 797

+386 41 676 797

Pogoji poslovanja

1. Splošna določila

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor posamezno fizično ali pravno osebo (naročnik) in poslovnim subjektom 3NET d.o.o. (ponudnik).

Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na ponudnikovih spletnih straneh.

Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve. Naročnik razume in se strinja, da s svojimi podatki razpolaga samostojno v naročniškem centru, ki mu ga v uporabo nudi in čigar delovanje zagotavlja ponudnik.

2. Cene in plačilni pogoji

2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV, razen če ni drugače navedeno.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku, ki je naveden na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.

Naročnik z izvedbo transakcije, ki jo ponudnik zabeleži v svojem sistemu, sprejme ponudbo.

2.2. Realizacija naročila

Naročene storitve bodo opravljene, ko ponudnik v svojem sistemu zabeleži transakcijo. Ponudnik naročnika o tem obvesti na e-poštni naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve po zabeleženi transakciji uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku povrne vplačana sredstva v skladu s plačilno metodo, s katero je bila tranasakcija izvedena.

Ponudnik izda račun za opravljeno storitev na podlagi predračuna (ponudbe) in zabeležene transakcije ali izjemoma posredovanega potrdila o transakciji. Račun vsebuje podatke, ki jih je naročnik vpisal ob naročilu storitev. Te podatke naročnik kasneje ureja samostojno v naročniškem centru, ki ga zagotavlja ponudnik.

2.3. Podaljševanje naročenih storitev

Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu.
Vsaj 30 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje.

V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom, se smatra, da storitve želi podaljšati.
V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.

V primeru izvedbe transakcije na podlagi predračuna po dejanskem poteku storitev, naročnik ni upravičen do dodatnega podaljšanja storitev za obdobje med potekom storitev in datumom izvedbe transakcije, saj gre za podaljšanje obstoječe ponudbe. Nadalje, narava storitev registracija domene to tehnično in fizično ponudniku preprečuje.

2.4. Odpoved in prekinitev naročenih storitev

Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani.
V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

3. Domene

3.1. Splošno

Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos ali podaljšanje domene.
Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico oz. domeno, ki jo želi registrirati, jo prenesti k ponudniku ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije domene, ki jo naročnik izbere. Če bo določena domena prenešena na drugega registrarja se ta sporazum samodejno prekine.

3.2. WHOIS baze

Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:
– ime in priimek in/ali naziv podjetja,
– poštni naslov,
– elektronski naslov,
– telefon in/ali faks številko,
– ime domene,
– DNS strežnike,
– datum registracije in veljavnosti domene.

3.3. WHOIS servis za preverjanje domen

Na spletnih straneh ponudnika je objavljen WHOIS vmesnik (spletni obrazec), preko katerega lahko vsi obiskovalci spletnih strani preverjajo stanje spletnih domen.

Ponudnik ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih prikazuje WHOIS vmesnik, saj zaradi sami narave spletnih domen in WHOIS servisov po svetu to ni tehnično izvedljivo.

Naročnikom priporočamo, da se posvetujejo s ponudnikom, kadar niso prepričani, ali so podatki resnično pravilni.

3.4. Splošni pogoji za registracijo domen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen in da sprejema pravila registra za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov po posameznih vrhnjih domenah in na željo naročnika le-tej posreduje podatke o registru za določeno vrhnjo domeno.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne (pravne) osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

Imena domene po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije .SI domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .SI domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa organizacija ARNES (register .SI domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Pravila in pogoji, s katerimi se naročnik strinja ob naročilu .SI domene:
Splošni pogoji,
Domenski spori,
Varovanje zasebnosti.

Naročnik lahko odstopi od registracije .SI domene v roku 14 dni po registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora naročnik ponudnika obvestiti elektronske ali navadne pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene v roku 5 delovnih dni v skladu s plačilnom metodo, ki jo je uporabil naročnik.

3.5. Registracija domene

Naročnik se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik lahko registriral željeno domeno, čeprav trenutno poizvedba preko WHOIS srežnikov nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Naročnik se strinja, da niti registracija domene niti način na katerega jo bo uporabljal, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da domena ni registrirana za, niti ne bo uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

3.6. Prenos domene

Naročnik se strinja, da lahko naroči prenos domene od drugega registrarja k ponudniku le v primeru, da:
– je lastnik domene ali deluje oz. razpolaga s pooblastilom lastnika domene,
– ima dostop do e-poštnega naslova nosilca domene,
– lahko pridobi avtorizacijski ključ oz. EPP kodo (oz. t.i. “Auth Code”),
– je domena še vsaj 5 dni pred potekom,
– ima možnost potrditi prenos domene.

Ob prenosu domene se pri določenih domenah izvede tudi samodejno podaljšanje domene za 1 leto v skladu s pravili vrhovnih registrarjev za generične domenske končnice kot so .COM, .NET, .ORG, ipd.

Naročnik razume in se strinja, da je prenos domene od ponudnika k drugemu registrarju izvedljiv brez dodatnih zapletov in stroškov le v primeru, ko domena še ni potekla oz. trenutni registrar ni omejil možnosti prenosa.

3.7. Podaljšanje domene

Naloga naročnika je, da pravočasno izvede transakcijo v skladu s plačilnim rokom, ki je naveden na predračunu za podaljšanje posamezne domene. Na podlagi tega lahko ponudnik izvrši pravočasno podaljšanje posamezne domene in tako zagotovi nemoteno delovanje le-te.
V nasprotnem primeru dotična domena preide v status “KARANTENA”. Pri obujanju posamezne domene iz statusa “KARANTENA” lahko nastanejo dodatni stroški, ki jih določa vrhovni registrar in na katere ponudnik nima vpliva.

3.8. Reklamacija domen

Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe za registracijo domene, kadar je domena v skladu z zabeleženo transakcijo že registrirana. Gre namreč za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam in zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

4. Varovanje zasebnosti

Varovanje posameznikove zasebnosti na spletu je ključno za prihodnost spletnega poslovanja. S to Izjavo o varovanju zasebnosti dokazujemo svojo zavezanost k varovanju posameznikovih podatkov in zasebnosti. Ta Izjava o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika.

4.1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Izjava o varovanju osebnih podatkov

3NET programska oprema d.o.o., Mlinska 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju 3Net d.o.o.).

3Net d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo pridobljene podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo.

Uporabnik 3Net d.o.o. posreduje svoje osebne podatke, na ta način daje svojo osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov in sicer dovoljuje 3Net d.o.o., da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke.

Profiliranje dogodkov. Če se prijavite na 3Net d.o.o. dogodek, seminar ali spletni seminar, lahko 3Net d.o.o. deli osnovne podatke o udeležencu (vaše ime, podjetje in elektronski naslov) z drugimi udeleženci istega dogodka, seminarja ali spletnega seminarja, da zagotovi komunikacijo in izmenjavo idej.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo 3Net d.o.o. njegove osebne podatke uporabil za naslednje namene:

  • vzpostavitev kontakta preko pošte, e-pošte, telefona, SMS-a,
  • priprave, prilagajanja, posredovanja ponudbe in drugega oglasnega materiala ter izpolnjevanja pogodbenih dolžnosti,
  • namene izvajanja raziskave trga, profiliranja, segmentacije, aktivnosti vzorčenja in anketiranja,
  • nemotenega delovanja ter izboljšav produktov in produktnih rešitev, ki se navezujejo na osebne podatke zaposlenih v podjetju in njihove povezave z drugimi zaposlenimi ali drugimi podjetji,
  • izvajanja marketinških aktivnosti podjetja,
  • posredovanja podatkov tretjim osebam, pri čemer lahko tretje osebe pridobljene podatke uporabijo za marketinške in druge komercialne potrebe,
  • izvajanja nagradnih žrebanj, tekmovanj in drugih promocijskih aktivnosti.

Uporabnik je seznanjen, da lahko s posredovanjem odjave na elektronski naslov 3Net d.o.o. od 3Net d.o.o. kadarkoli zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. 3Net d.o.o. bo v 30 dneh od prejema zahtevka uporabnika preprečil nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga o tem v 10 dneh obvestil. Svoje soglasje v skladu s tem dokumentom lahko kadarkoli prekličete tudi preko povezave odjava, ki je navedena v naših e-novicah. Če soglasje prekličete, 3Net d.o.o. ne bo več obdeloval osebnih podatkov, za katere velja to soglasje, če to ni zakonsko zahtevano.

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do tujih spletnih strani. 3Net d.o.o. ni odgovoren za prakse glede zagotavljanja zasebnosti ali vsebino spletnih strani zunaj podjetja 3Net d.o.o., zato priporočamo, da dobro preberete izjave o varovanju zasebnosti takih tujih spletnih strani.

4.2. PIŠKOTKI IN SPLETNI SIGNALI

Nekatere spletne strani podjetja 3Net d.o.o. uporabljajo tehnologijo, ki se imenuje “piškotki”. Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki se shrani na trdem disku vašega računalnika, ko odprete spletno stran ali določen del spletne strani. Piškotki omogočajo podjetju 3Net d.o.o., da se seznani s tem, kateri deli njegovih spletnih strani so najbolj priljubljeni, katere strani uporabniki obiskujejo in koliko časa se na teh straneh nahajajo.

3Net d.o.o. uporablja piškotke za ugotavljanje strukture prometa na njegovih straneh, kar mu pomaga pri izboljšavi strukture spletne strani in prilagajanju vašim željam, saj si želimo, da bi strani čim bolj ustrezale zanimanju in željam uporabnikov. Na primer, spremljamo mesta, ki jih ljudje obiskujejo, in obiskovalčeve dejavnosti na naših spletnih straneh. 3Net d.o.o. uporablja piškotke za ponovno trženje. Pri izvajanju in shranjevanju teh izsledkov ostanejo podatki nerazkriti. Če ne želite sprejemati piškotkov, jih lahko onemogočite z upoštevanjem navodil izdelovalca brskalnika. Več o teh funkcijah si, prosimo, oglejte v navodilih za uporabo brskalnika.

4.3. DOSTOP DO PODATKOV PODJETJA IN VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, podatke prepisati, kopirati, dopolniti in popraviti ali brisati nepravilnosti v vaših osebnih podatkih ter tudi nasprotovati njihovemu obdelovanju. Dajanje osebnih podatkov je prostovoljno. Prav tako imate pravico, da izveste, kdo so uporabniki osebnih podatkov ali kakšne vrste uporabnikov so.

Če si želite ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke ali podatke vašega podjetja, nam jih pošljite na naslov 3Net d.o.o. ali pa nas pokličite na +386 41 676 797.

Na omenjeni telefonski številki smo vam na voljo tudi za vsa dodatna pojasnila.